Хүний нөөц

Дараахи ажлын байранд таныг урьж байна.

Хүний нөөц

Нээлттэй ажлын байр

Нягтлан бодогч ажилд авна.

Ц.Лхагвадулам
Ц.Лхагвадулам

Гүйцэтгэх захирал Доктор, МНБ, ТМЗ, Аудитор, хөрөнгийн мэргэшсэн үнэлгээчин

Ц.Отгонбаяр
Ц.Отгонбаяр

Санхүү, татварын зөвлөх Эрх зүйн магистр, МНБ, ТМЗ

П.Дашпэлжээ
П.Дашпэлжээ

Санхүү, татварын зөвлөх БУ-ын магистр, МНБ, ТМЗ, хөрөнгийн мэргэшсэн үнэлгээчин

Ч.Отгонзаяа
Ч.Отгонзаяа

Санхүү, татварын зөвлөх Эрх зүйн магистр, МНБ, ТМЗ